กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ม.ค. 2562 00:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561
1 ม.ค. 2562 00:31 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48905044_2209771242622563_2702190472553562112_n.jpg กับ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.สบเมย ปี 2561
1 ม.ค. 2562 00:31 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.สบเมย ปี 2561
1 ม.ค. 2562 00:28 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48414948_2208434549422899_8102461610699784192_n.jpg กับ เข้าพบที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ
1 ม.ค. 2562 00:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง เข้าพบที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ
1 ม.ค. 2562 00:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_2715.JPG กับ การประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน
1 ม.ค. 2562 00:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48407238_2206347556298265_7473881907000770560_n.jpg กับ การประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน
1 ม.ค. 2562 00:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน
1 ม.ค. 2562 00:20 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
1 ม.ค. 2562 00:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
1 ม.ค. 2562 00:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48424526_2206335769632777_2125151497393012736_n.jpg กับ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
1 ม.ค. 2562 00:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
20 ธ.ค. 2561 00:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 25202.jpg กับ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
20 ธ.ค. 2561 00:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
20 ธ.ค. 2561 00:29 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_3219.JPG กับ ปฐมนิเทศในการทำสัญญาจ้าง
20 ธ.ค. 2561 00:29 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ปฐมนิเทศในการทำสัญญาจ้าง
20 ธ.ค. 2561 00:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48391393_2203715489894805_8854639709989634048_n.jpg กับ การประชุม อ.กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2561
20 ธ.ค. 2561 00:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุม อ.กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2561
20 ธ.ค. 2561 00:23 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48383006_2203022833297404_9175714276579475456_n.jpg กับ กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจศีลธรรม
20 ธ.ค. 2561 00:23 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจศีลธรรม
20 ธ.ค. 2561 00:13 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48373004_2202498333349854_5989946448257482752_n.jpg กับ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
20 ธ.ค. 2561 00:13 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 43217388_2161751850757836_1242628918855335936_n.jpg กับ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
20 ธ.ค. 2561 00:13 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
14 ธ.ค. 2561 02:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_3030.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ
14 ธ.ค. 2561 02:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ