กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2561 21:31 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
15 พ.ค. 2561 21:28 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
15 พ.ค. 2561 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32655621_2052440925022263_7991241753237651456_n.jpg กับ การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
15 พ.ค. 2561 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
15 พ.ค. 2561 02:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32374897_2052054615060894_6609679416974901248_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อ.แม่ลาน้อย
15 พ.ค. 2561 02:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อ.แม่ลาน้อย
15 พ.ค. 2561 01:59 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32253790_2051089055157450_6425042157354090496_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนใน อ.แม่สะเรียง
15 พ.ค. 2561 01:59 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนใน อ.แม่สะเรียง
14 พ.ค. 2561 21:23 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32290721_2051081615158194_8869777824735559680_n.jpg กับ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขต อ.สบเมย
14 พ.ค. 2561 21:23 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขต อ.สบเมย
10 พ.ค. 2561 03:05 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32190912_2050663605199995_8846050179124559872_n.jpg กับ การประชุมทีมงานบริหาร
10 พ.ค. 2561 03:05 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมทีมงานบริหาร
8 พ.ค. 2561 21:37 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31969903_2049920945274261_5088787555650895872_n.jpg กับ ประชุมคณะทำงานจัดทำปฏิทินเปิด - ปิด ภาคเรียน
8 พ.ค. 2561 21:37 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะทำงานจัดทำปฏิทินเปิด - ปิด ภาคเรียน
8 พ.ค. 2561 21:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 32089542_2049917268607962_8083056716528222208_n.jpg กับ การเข้าร่วมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
8 พ.ค. 2561 21:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การเข้าร่วมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
8 พ.ค. 2561 02:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31969924_2049536518646037_5279758822586449920_n.jpg กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
8 พ.ค. 2561 02:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
8 พ.ค. 2561 01:14 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข กิจกรรมการเคารพธงชาติ
8 พ.ค. 2561 01:13 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข กิจกรรมการเคารพธงชาติ
7 พ.ค. 2561 18:37 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31961199_1637287283007748_366742034725208064_n.jpg กับ การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนฯ
7 พ.ค. 2561 18:37 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนฯ
6 พ.ค. 2561 23:35 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ dS__19365904.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
6 พ.ค. 2561 23:35 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
6 พ.ค. 2561 20:32 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก