กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ย. 2561 01:33 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการนิสัยรักการอ่าน
18 ก.ย. 2561 01:32 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 41755294_2150003395266015_8361941806484553728_n.jpg กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการนิสัยรักการอ่าน
18 ก.ย. 2561 01:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5890.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการนิสัยรักการอ่าน
18 ก.ย. 2561 01:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการนิสัยรักการอ่าน
14 ก.ย. 2561 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5690.JPG กับ โครงการแสดงกตเวทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2561
14 ก.ย. 2561 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการแสดงกตเวทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2561
14 ก.ย. 2561 02:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5490.JPG กับ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต ของข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
14 ก.ย. 2561 02:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต ของข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
14 ก.ย. 2561 02:05 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5358.JPG กับ ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่
14 ก.ย. 2561 02:05 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่
12 ก.ย. 2561 18:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 41536289_2148446378755050_8529766257711382528_n.jpg กับ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ
12 ก.ย. 2561 18:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ
10 ก.ย. 2561 22:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข ร่วมงานวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ
10 ก.ย. 2561 22:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 41527473_2147936455472709_3535385729653800960_n.jpg กับ ไม่มีชื่อ
10 ก.ย. 2561 22:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2561 21:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ
9 ก.ย. 2561 21:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5058.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
9 ก.ย. 2561 21:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
9 ก.ย. 2561 21:03 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_4860.JPG กับ การศึกษาดูงาน
9 ก.ย. 2561 21:03 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การศึกษาดูงาน
9 ก.ย. 2561 20:58 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 40987232_2145692939030394_2256881795083534336_n.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
9 ก.ย. 2561 20:58 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง
4 ก.ย. 2561 19:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_4439.JPG กับ พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
4 ก.ย. 2561 19:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
3 ก.ย. 2561 02:58 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_4399.JPG กับ การติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร