กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 มี.ค. 2562 23:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53489106_2251772161755804_757234177740374016_n (1).jpg กับ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
5 มี.ค. 2562 23:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
5 มี.ค. 2562 22:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53248425_2251266421806378_6231265748493271040_n.jpg กับ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 มี.ค. 2562 22:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 มี.ค. 2562 22:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข ต้อนรับคณะประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 22:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 52985912_2249878675278486_7459301721391497216_n.jpg กับ ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 22:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53018037_2249668485299505_388770995000836096_n.jpg กับ ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 มี.ค. 2562 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 มี.ค. 2562 02:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 52837031_2249567101976310_5548850721387970560_n.jpg กับ ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา
5 มี.ค. 2562 02:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา
5 มี.ค. 2562 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53417259_2249064322026588_8323752331678056448_n.jpg กับ ประชุมทางไกลแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 มี.ค. 2562 02:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมทางไกลแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 มี.ค. 2562 02:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53410229_2248508822082138_8837806672299687936_n.jpg กับ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
5 มี.ค. 2562 02:08 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
5 มี.ค. 2562 02:03 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 52739773_2247943955471958_5669524111106244608_n.jpg กับ การออกติดตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษฯ
5 มี.ค. 2562 02:03 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การออกติดตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษฯ
5 มี.ค. 2562 01:59 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53142786_2247919948807692_7593682954501488640_n (1).jpg กับ พิธีฉลองโล่พระราชทาน
5 มี.ค. 2562 01:59 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีฉลองโล่พระราชทาน
24 ก.พ. 2562 21:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 6..jpg กับ การประชุม อ.กศจ.แม่ฮ่องสอน
24 ก.พ. 2562 21:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุม อ.กศจ.แม่ฮ่องสอน
24 ก.พ. 2562 21:07 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_7416.JPG กับ โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
24 ก.พ. 2562 21:07 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
24 ก.พ. 2562 21:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_7664.JPG กับ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
24 ก.พ. 2562 21:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)