กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มิ.ย. 2563 23:24 Jirawat Kitsawang สร้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
18 มิ.ย. 2563 23:20 Jirawat Kitsawang แนบ 9848.jpg กับ มอบเงินร่วมสบทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
18 มิ.ย. 2563 23:20 Jirawat Kitsawang สร้าง มอบเงินร่วมสบทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
18 มิ.ย. 2563 23:16 Jirawat Kitsawang แนบ 53543.jpg กับ ติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
18 มิ.ย. 2563 23:16 Jirawat Kitsawang สร้าง ติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
29 พ.ค. 2563 01:07 sneeporn wongnoi แนบ mou.jpg กับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
29 พ.ค. 2563 01:07 sneeporn wongnoi สร้าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
28 พ.ค. 2563 01:25 sneeporn wongnoi แนบ ประชุมแผน.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
28 พ.ค. 2563 01:25 sneeporn wongnoi สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
26 พ.ค. 2563 00:55 sneeporn wongnoi แนบ สวัสดิการ.jpg กับ ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
26 พ.ค. 2563 00:55 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
26 พ.ค. 2563 00:49 sneeporn wongnoi แนบ ย่านั้น.jpg กับ การคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (โครงการสานฝันพระเทพฯ)
26 พ.ค. 2563 00:49 sneeporn wongnoi สร้าง การคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (โครงการสานฝันพระเทพฯ)
26 พ.ค. 2563 00:15 sneeporn wongnoi แนบ บันทึกข้อตกลง.jpg กับ บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 พ.ค. 2563 00:15 sneeporn wongnoi สร้าง บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 พ.ค. 2563 00:10 sneeporn wongnoi แนบ ปี้อิ้บ.jpg กับ ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 พ.ค. 2563 00:10 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 พ.ค. 2563 00:06 sneeporn wongnoi แนบ เข้าแถว.jpg กับ กิจกรรมหน้าเสาธง
26 พ.ค. 2563 00:06 sneeporn wongnoi สร้าง กิจกรรมหน้าเสาธง
26 พ.ค. 2563 00:03 sneeporn wongnoi แนบ new.jpg กับ สพป.แม่ฮ่องสอน2
26 พ.ค. 2563 00:03 sneeporn wongnoi สร้าง สพป.แม่ฮ่องสอน2
25 พ.ค. 2563 23:55 sneeporn wongnoi แนบ ฉัตรมงคล.jpg กับ วันฉัตรมงคล
25 พ.ค. 2563 23:55 sneeporn wongnoi สร้าง วันฉัตรมงคล
25 พ.ค. 2563 23:51 sneeporn wongnoi แนบ ย่าคุณนาย.jpg กับ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบจัดการน้ำ ณ. โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
25 พ.ค. 2563 23:51 sneeporn wongnoi สร้าง ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบจัดการน้ำ ณ. โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193