กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ก.ย. 2560 21:48 ART SRISAWAT แนบ คู่มือ tepe online.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
12 ส.ค. 2560 00:35 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
12 ส.ค. 2560 00:34 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ โลโก้น้ำท่วม.png กับ หน้าหลัก
3 ส.ค. 2560 02:23 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ส.ค. 2560 02:23 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled-1.jpg กับ หน้าหลัก
1 ส.ค. 2560 01:46 กีรติ หมื่นใจ แนบ 20228657_1919828788283478_8034166352475828926_n.jpg กับ งานวันศรีนครินทร์ น้อมรำลึกสมเด็จย่า
1 ส.ค. 2560 01:46 กีรติ หมื่นใจ สร้าง งานวันศรีนครินทร์ น้อมรำลึกสมเด็จย่า
31 ก.ค. 2560 21:05 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ รายงานการเดินทาง.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 2560 21:05 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ บันทึกข้อความยืมเงิน.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
26 ก.ค. 2560 01:23 ART SRISAWAT แนบ แบบคำร้องขอย้าย1.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2560 21:45 ART SRISAWAT แนบ แบบขอลาออกพนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2560 05:27 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
18 ก.ค. 2560 05:25 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
18 ก.ค. 2560 05:23 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข บุคลากร
16 ก.ค. 2560 21:23 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_0764.JPG กับ ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ
16 ก.ค. 2560 21:09 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ
16 ก.ค. 2560 21:03 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_0753.JPG กับ การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 21:03 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:37 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19959103_1917898425143181_9173586238285034564_n.jpg กับ การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:37 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560
16 ก.ค. 2560 20:33 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19989342_1917885588477798_4433689913726097178_n.jpg กับ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
16 ก.ค. 2560 20:33 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
16 ก.ค. 2560 20:31 กีรติ หมื่นใจ แนบ 19959203_1917876725145351_6862893811287726671_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2
16 ก.ค. 2560 20:31 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2