กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กีรติ หมื่นใจ แก้ไข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_3557.JPG กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กีรติ หมื่นใจ สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กีรติ หมื่นใจ แนบ DSC_1809.JPG กับ บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเอกชนและพบปะคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
กีรติ หมื่นใจ สร้าง บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเอกชนและพบปะคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
20 ก.พ. 2560 00:45 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_2334.JPG กับ ต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2
20 ก.พ. 2560 00:45 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2
19 ก.พ. 2560 04:06 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_2086.JPG กับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
19 ก.พ. 2560 04:06 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
19 ก.พ. 2560 04:03 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_1862.JPG กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับรางวัลส้วมสาธารณสถานที่ราชการดีเด่น
19 ก.พ. 2560 04:03 กีรติ หมื่นใจ สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับรางวัลส้วมสาธารณสถานที่ราชการดีเด่น
19 ก.พ. 2560 03:20 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_1524.JPG กับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
19 ก.พ. 2560 03:20 กีรติ หมื่นใจ สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
19 ก.พ. 2560 03:15 กีรติ หมื่นใจ แนบ 16174934_1313886528654522_8097158631200378515_n.jpg กับ "โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
19 ก.พ. 2560 03:15 กีรติ หมื่นใจ สร้าง "โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
5 ก.พ. 2560 19:53 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข วีดิทัศน์
5 ก.พ. 2560 19:43 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ผลงานวิชาการ
5 ก.พ. 2560 19:33 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
25 ม.ค. 2560 23:35 กีรติ หมื่นใจ แนบ DSC_1567.JPG กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
25 ม.ค. 2560 23:35 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
25 ม.ค. 2560 20:57 กีรติ หมื่นใจ แนบ DSC_1256.JPG กับ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ม.ค. 2560 20:57 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 ม.ค. 2560 00:30 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_1384.JPG กับ ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
24 ม.ค. 2560 00:30 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
23 ม.ค. 2560 23:00 กีรติ หมื่นใจ แนบ DSC_1150.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า