กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 พ.ค. 2562 02:53 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59941927_2291658027767217_7588480202917806080_n.jpg กับ พิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562
11 พ.ค. 2562 02:53 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562
11 พ.ค. 2562 02:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59927829_2291646047768415_1819928126084349952_n.jpg กับ การประชุมคณะผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562
11 พ.ค. 2562 02:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมคณะผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562
11 พ.ค. 2562 02:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59912219_2290952954504391_5178330537076457472_n.jpg กับ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562
11 พ.ค. 2562 02:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562
11 พ.ค. 2562 02:45 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59856633_2290880711178282_1453400264198324224_n.jpg กับ รับชม รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
11 พ.ค. 2562 02:45 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง รับชม รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
11 พ.ค. 2562 02:39 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59483134_2289840414615645_687597111306354688_n.jpg กับ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 พ.ค. 2562 02:39 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 พ.ค. 2562 02:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 59640182_2289672634632423_7574861381313232896_n.jpg กับ วางพวงหรีดเคารพศพ
11 พ.ค. 2562 02:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง วางพวงหรีดเคารพศพ
11 พ.ค. 2562 02:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
11 พ.ค. 2562 02:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 58769325_2287024534897233_2993807383173529600_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5 พ.ค. 2562 22:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 58917113_2286976384902048_4460684838134874112_n.jpg กับ การประชุมทางไกลฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
5 พ.ค. 2562 22:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมทางไกลฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
5 พ.ค. 2562 22:29 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 58676690_2286265534973133_5032763521205534720_n (1).jpg กับ รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2562
5 พ.ค. 2562 22:29 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2562
5 พ.ค. 2562 22:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 56739237_2283265771939776_1615175511686774784_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ
5 พ.ค. 2562 22:24 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ
24 เม.ย. 2562 01:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_9846.JPG กับ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
24 เม.ย. 2562 01:12 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
24 เม.ย. 2562 01:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 57358162_2280851635514523_1269746496253722624_n.jpg กับ การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
24 เม.ย. 2562 01:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
18 เม.ย. 2562 21:58 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต 50745379_1149720755202119_1515475233253883904_n.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า