กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 พ.ย. 2561 20:21 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_1009.JPG กับ การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร
12 พ.ย. 2561 20:21 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร
12 พ.ย. 2561 20:10 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_1009.JPG กับ การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร
12 พ.ย. 2561 20:10 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร
12 พ.ย. 2561 00:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561 00:38 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5899.JPG กับ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ
12 พ.ย. 2561 00:38 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_0977.JPG กับ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ
12 พ.ย. 2561 00:38 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ
12 พ.ย. 2561 00:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_0947.JPG กับ ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence
12 พ.ย. 2561 00:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 34755349_2063197207279968_918461700934467584_n.jpg กับ ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence
12 พ.ย. 2561 00:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence
12 พ.ย. 2561 00:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 45967231_2180732732193081_3377508667497644032_n.jpg กับ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 3)
12 พ.ย. 2561 00:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 3)
12 พ.ย. 2561 00:26 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561 00:25 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 45830638_2180317218901299_8100728849093885952_n.jpg กับ การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561 00:25 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
12 พ.ย. 2561 00:22 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 45834861_2180293692236985_1624417920530513920_n.jpg กับ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
12 พ.ย. 2561 00:22 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
12 พ.ย. 2561 00:18 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 45754833_2180018898931131_3251399000233869312_n.jpg กับ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
12 พ.ย. 2561 00:18 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)
12 พ.ย. 2561 00:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5751.JPG กับ พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
12 พ.ย. 2561 00:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_0256.JPG กับ พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
12 พ.ย. 2561 00:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
12 พ.ย. 2561 00:02 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_9898.JPG กับ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
12 พ.ย. 2561 00:02 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_0814.JPG กับ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า