กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ค. 2561 21:09 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36983681_2094004090865946_361760233439100928_n.jpg กับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
12 ก.ค. 2561 21:09 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
12 ก.ค. 2561 20:24 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
12 ก.ค. 2561 03:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36950881_2093306604269028_1533176837885132800_n.jpg กับ การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
12 ก.ค. 2561 03:06 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
12 ก.ค. 2561 02:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 37036992_2093295650936790_6431638033119838208_n.jpg กับ การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
12 ก.ค. 2561 02:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
12 ก.ค. 2561 02:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5751.JPG กับ การขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 2561 02:27 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ก.ค. 2561 02:18 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36823931_2090427367890285_8754569488843669504_n.jpg กับ การประชุมการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ
9 ก.ค. 2561 02:18 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ
9 ก.ค. 2561 01:57 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36865288_2090405844559104_1467208730083852288_n.jpg กับ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
9 ก.ค. 2561 01:57 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
9 ก.ค. 2561 01:15 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36876722_2090375261228829_2956800519022051328_n.jpg กับ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
9 ก.ค. 2561 01:15 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
9 ก.ค. 2561 00:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_5433.JPG กับ กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
9 ก.ค. 2561 00:30 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
8 ก.ค. 2561 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36743315_2089465577986464_4524432946060328960_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)
8 ก.ค. 2561 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)
7 ก.ค. 2561 11:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36750172_2088800554719633_7195999554469101568_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่าย)
7 ก.ค. 2561 11:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่าย)
7 ก.ค. 2561 11:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36732100_2087553188177703_4517119926720266240_n.jpg กับ ต้อนรับเจ้าของทุนการศึกษา
7 ก.ค. 2561 11:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ต้อนรับเจ้าของทุนการศึกษา
7 ก.ค. 2561 11:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 36679886_2087543621511993_8795188364656508928_n.jpg กับ ประชุมสัมมนาวิชาการ
7 ก.ค. 2561 11:11 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมสัมมนาวิชาการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า