กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กีรติ หมื่นใจ แนบ 18301232_1883133701952987_8409359062246385697_n.jpg กับ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข บุคลากร
ปิติพล ปราบเหตุ แนบ รองสมภูมิ.jpg กับ บุคลากร
17 พ.ค. 2560 02:30 ART SRISAWAT แนบ 4.5ตัวอย่าง สัญญาจ้างครูพี่เลี้ยง.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:30 ART SRISAWAT แนบ 4.4ตัวอย่าง สัญญาจ้างพนักงานราชการ.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.3ตัวอย่าง สัญญาจ้างนักการภารโรง.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.2ตัวอย่าง สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเ.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2560 02:29 ART SRISAWAT แนบ 4.1ตัวอย่าง สัญญาจ้างครูผู้สอน (ทุกประเภท).pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
3 พ.ค. 2560 00:40 ปิติพล ปราบเหตุ อัปเดต Untitled-2.jpg
3 พ.ค. 2560 00:38 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled-2.jpg กับ บุคลากร
3 พ.ค. 2560 00:13 จันทร์ วังกัลยา แก้ไข หน้าหลัก
2 พ.ค. 2560 23:42 จันทร์ วังกัลยา แนบ หนังสือโรงเรียนคุณธรรม.rar กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ 18010334_1878238555775835_8116514158234595879_n.jpg กับ รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:47 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6518.JPG กับ การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560
23 เม.ย. 2560 20:47 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 2560 00:27 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6449.JPG กับ โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 เม.ย. 2560 00:27 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 เม.ย. 2560 20:45 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6202.JPG กับ พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา
3 เม.ย. 2560 20:45 กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา
29 มี.ค. 2560 02:16 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6059.JPG กับ กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving)
29 มี.ค. 2560 02:16 กีรติ หมื่นใจ สร้าง กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving)
29 มี.ค. 2560 02:14 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6037.JPG กับ ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
29 มี.ค. 2560 02:14 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า