กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ย. 2562 18:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
10 ก.ย. 2562 18:18 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 10547857722318.jpg กับ หน้าหลัก
8 ก.ย. 2562 06:37 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
8 ก.ย. 2562 06:11 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69510608_2373891552877197_4121992899812392960_n.jpg กับ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
8 ก.ย. 2562 06:11 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
8 ก.ย. 2562 06:07 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69629721_2372456423020710_93602043347861504_n.jpg กับ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
8 ก.ย. 2562 06:07 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
8 ก.ย. 2562 06:04 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติฯ
8 ก.ย. 2562 06:04 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69535942_2371551986444487_8136223137432862720_n.jpg กับ กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติฯ
8 ก.ย. 2562 06:02 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69472928_2369549803311372_8742344006169526272_n.jpg กับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่10
8 ก.ย. 2562 06:02 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่10
8 ก.ย. 2562 06:01 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69518550_2369494619983557_6796478754542583808_n.jpg กับ กิจกรรมทำบุญตักบาตร
8 ก.ย. 2562 06:01 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง กิจกรรมทำบุญตักบาตร
8 ก.ย. 2562 05:59 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69850116_2369482213318131_2439833735307198464_n.jpg กับ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562"
8 ก.ย. 2562 05:59 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562"
8 ก.ย. 2562 05:57 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69653658_2369461603320192_4461702397491675136_n.jpg กับ เปิดพิธีโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ4.0"
8 ก.ย. 2562 05:57 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง เปิดพิธีโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ4.0"
3 ก.ย. 2562 23:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:23 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:23 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:22 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:21 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
3 ก.ย. 2562 21:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า