กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2563 04:21 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
2 เม.ย. 2563 04:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
2 เม.ย. 2563 04:20 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 91515791_2556878011245216_1530392294623019008_n.jpg กับ หน้าหลัก
31 มี.ค. 2563 20:59 sneeporn wongnoi แนบ เก็บหิน.jpg กับ พลังความสามัคคี
31 มี.ค. 2563 20:59 sneeporn wongnoi สร้าง พลังความสามัคคี
31 มี.ค. 2563 20:55 sneeporn wongnoi แนบ ทำบล็อก.jpg กับ โครงการทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
31 มี.ค. 2563 20:55 sneeporn wongnoi สร้าง โครงการทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
31 มี.ค. 2563 20:45 sneeporn wongnoi แนบ ปรบมือ.jpg กับ ส่งกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สู้วิกฤตโควิด-19
31 มี.ค. 2563 20:45 sneeporn wongnoi สร้าง ส่งกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สู้วิกฤตโควิด-19
26 มี.ค. 2563 21:28 sneeporn wongnoi แนบ ชม..jpg กับ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 มี.ค. 2563 21:28 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 มี.ค. 2563 20:32 sneeporn wongnoi แนบ คอนเฟอร์เร้นท์.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference
25 มี.ค. 2563 20:32 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference
25 มี.ค. 2563 19:54 sneeporn wongnoi แนบ ประชุมพุธ.jpg กับ ประชุมทีมบริหาร
25 มี.ค. 2563 19:54 sneeporn wongnoi สร้าง ประชุมทีมบริหาร
22 มี.ค. 2563 22:18 sneeporn wongnoi แนบ 91210987_2548592825407068_7834126562445230080_n.jpg กับ ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
22 มี.ค. 2563 22:18 sneeporn wongnoi สร้าง ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
18 มี.ค. 2563 04:39 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
18 มี.ค. 2563 04:39 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Untitled21.jpg กับ หน้าหลัก
17 มี.ค. 2563 01:07 sneeporn wongnoi แก้ไข ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
17 มี.ค. 2563 01:06 sneeporn wongnoi แก้ไข Untitled
17 มี.ค. 2563 01:06 sneeporn wongnoi แนบ ประชุมสวัสดิการ.jpg กับ Untitled
17 มี.ค. 2563 01:06 sneeporn wongnoi สร้าง Untitled
16 มี.ค. 2563 01:33 sneeporn wongnoi แนบ ดงใหม่.jpg กับ เปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงใหม่
16 มี.ค. 2563 01:33 sneeporn wongnoi สร้าง เปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงใหม่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า