กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มี.ค. 2562 22:02 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การประชุมทางไกลชีี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 มี.ค. 2562 22:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53777999_2257516261181394_8680795174902693888_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
14 มี.ค. 2562 22:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง บทความไม่มีชื่อ
14 มี.ค. 2562 21:58 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53379704_2257512504515103_3305612607179718656_n.jpg กับ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
14 มี.ค. 2562 21:58 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
14 มี.ค. 2562 21:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53846752_2256941827905504_5949303211390140416_n.jpg กับ งานวันวิชาชีพ ประจำปี 2562
14 มี.ค. 2562 21:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง งานวันวิชาชีพ ประจำปี 2562
14 มี.ค. 2562 21:47 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ
14 มี.ค. 2562 21:47 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53789533_2256103251322695_3787273793353809920_n.jpg กับ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ
13 มี.ค. 2562 01:46 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
13 มี.ค. 2562 01:46 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
13 มี.ค. 2562 01:45 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
13 มี.ค. 2562 01:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
5 มี.ค. 2562 23:31 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53563553_2252235501709470_8926066248777728000_n (1).jpg กับ ตรวจเยี่ยมสนาสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT)
5 มี.ค. 2562 23:31 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ตรวจเยี่ยมสนาสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT)
5 มี.ค. 2562 23:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53489106_2251772161755804_757234177740374016_n (1).jpg กับ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
5 มี.ค. 2562 23:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
5 มี.ค. 2562 22:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53248425_2251266421806378_6231265748493271040_n.jpg กับ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 มี.ค. 2562 22:56 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 มี.ค. 2562 22:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข ต้อนรับคณะประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 22:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 52985912_2249878675278486_7459301721391497216_n.jpg กับ ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 22:51 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
5 มี.ค. 2562 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 53018037_2249668485299505_388770995000836096_n.jpg กับ ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 มี.ค. 2562 02:19 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 มี.ค. 2562 02:16 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 52837031_2249567101976310_5548850721387970560_n.jpg กับ ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า