กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ แนบ 18010334_1878238555775835_8116514158234595879_n.jpg กับ รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:51 กีรติ หมื่นใจ สร้าง รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
23 เม.ย. 2560 20:47 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6518.JPG กับ การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560
23 เม.ย. 2560 20:47 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 2560 00:27 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6449.JPG กับ โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 เม.ย. 2560 00:27 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 เม.ย. 2560 20:45 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6202.JPG กับ พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา
3 เม.ย. 2560 20:45 กีรติ หมื่นใจ สร้าง พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา
29 มี.ค. 2560 02:16 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6059.JPG กับ กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving)
29 มี.ค. 2560 02:16 กีรติ หมื่นใจ สร้าง กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving)
29 มี.ค. 2560 02:14 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_6037.JPG กับ ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
29 มี.ค. 2560 02:14 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
29 มี.ค. 2560 02:08 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_5983.JPG กับ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
29 มี.ค. 2560 02:08 กีรติ หมื่นใจ สร้าง มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
21 มี.ค. 2560 21:12 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ แนบ 2.คู่มือดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:59 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ แนบ 1.ประกาศ เรื่อง นโยบายฯโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:58 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ นำออกไฟล์แนบ ประกาศ เรื่อง นโยบายฯโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข.pdf จาก เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:54 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ แนบ ประกาศ เรื่อง นโยบายฯโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:52 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ นำออกไฟล์แนบ CCF03202017.pdf จาก เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:52 ผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ แนบ CCF03202017.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_5712.JPG กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560
21 มี.ค. 2560 20:22 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560
19 มี.ค. 2560 19:55 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_5633.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)
19 มี.ค. 2560 19:55 กีรติ หมื่นใจ สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)
13 มี.ค. 2560 00:31 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ web33.jpg กับ หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า