กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9751.JPG กับ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9740.JPG กับ การอบรม พี่สอน น้องสร้างสื่อปีที่ 5
กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรม พี่สอน น้องสร้างสื่อปีที่ 5
กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9526.JPG กับ การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560
กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560
กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9385.JPG กับ การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
กีรติ หมื่นใจ สร้าง การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9349.JPG กับ การอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
กีรติ หมื่นใจ สร้าง การอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
20 มิ.ย. 2560 21:04 ART SRISAWAT แนบ คำขอปรับวุฒิ ตาม ว25-59.pdf กับ เอกสาร/ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2560 02:09 กีรติ หมื่นใจ แนบ 166173.jpg กับ ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในCluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)
20 มิ.ย. 2560 02:09 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในCluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)
19 มิ.ย. 2560 20:28 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9268.JPG กับ ร่วมแสดงความยินดีและส่งตัวนายสมภูมิ ธรรมายอดดี รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 มิ.ย. 2560 20:28 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ร่วมแสดงความยินดีและส่งตัวนายสมภูมิ ธรรมายอดดี รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 มิ.ย. 2560 20:25 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9239.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2560 20:25 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2560 20:23 กีรติ หมื่นใจ แก้ไข ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา
19 มิ.ย. 2560 20:21 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9193.JPG กับ ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา
19 มิ.ย. 2560 20:19 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9268.JPG กับ ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา
19 มิ.ย. 2560 20:19 กีรติ หมื่นใจ สร้าง ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา
14 มิ.ย. 2560 02:23 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9171.JPG กับ การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
14 มิ.ย. 2560 02:23 กีรติ หมื่นใจ สร้าง การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
13 มิ.ย. 2560 00:20 กีรติ หมื่นใจ แนบ IMG_9099.JPG กับ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2560
13 มิ.ย. 2560 00:20 กีรติ หมื่นใจ สร้าง โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า