กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ม.ค. 2562 19:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_4507.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
13 ม.ค. 2562 19:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 1.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
13 ม.ค. 2562 19:43 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
13 ม.ค. 2562 18:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ อัปเดต IMG_4443.JPG
13 ม.ค. 2562 18:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 50012349_2217084048557949_8298082759553843200_n.jpg กับ เปิดงานวันเด็กประจำปี 2562
13 ม.ค. 2562 18:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31969903_2049920945274261_5088787555650895872_n.jpg กับ เปิดงานวันเด็กประจำปี 2562
13 ม.ค. 2562 18:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง เปิดงานวันเด็กประจำปี 2562
13 ม.ค. 2562 17:57 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 50046011_2218095215123499_657591546358530048_n.jpg กับ การมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีฉุกเฉินเดือดร้อน
13 ม.ค. 2562 17:57 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีฉุกเฉินเดือดร้อน
8 ม.ค. 2562 01:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 49527148_2217555045177516_3378069349708333056_n.jpg กับ ประชุมทีมงานบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
8 ม.ค. 2562 01:04 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมทีมงานบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
8 ม.ค. 2562 01:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 50012349_2217084048557949_8298082759553843200_n.jpg กับ ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
8 ม.ค. 2562 01:01 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
8 ม.ค. 2562 00:50 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 49536022_2215379398728414_3699518862648147968_n.jpg กับ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ
8 ม.ค. 2562 00:50 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ
8 ม.ค. 2562 00:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 49442054_2214797655453255_5654619140070047744_n.jpg กับ ร่วมประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย
8 ม.ค. 2562 00:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ร่วมประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 49206590_2214728652126822_4090943743710986240_n.jpg กับ มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48407238_2206347556298265_7473881907000770560_n.jpg กับ มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31714873_2046235475642808_3205146029271810048_n.jpg กับ มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ อัปเดต 31676772_2046235875642768_298872927154077696_n.jpg
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 31676556_2046235668976122_919325895599063040_n.jpg กับ มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ม.ค. 2562 00:40 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ม.ค. 2562 00:35 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข การประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน
1 ม.ค. 2562 00:34 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 48954531_2209787659287588_1783484688627662848_n.jpg กับ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า