กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_7019.JPG กับ การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_7003.JPG กับ มอบอุปกรณ์กีฬา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง มอบอุปกรณ์กีฬา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6983.JPG กับ การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6810.JPG กับ ประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครู
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครู
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6796.JPG กับ ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6751.JPG กับ พิธีเปิดป้ายและมอบห้องสุขา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง พิธีเปิดป้ายและมอบห้องสุขา
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แก้ไข IQA AWARD ประจำปี 2561
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6715.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง บทความไม่มีชื่อ
18 ก.ย. 2561 01:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การจัดนิทรรศการฯ
18 ก.ย. 2561 01:52 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 42087735_2151389171794104_2484185577650388992_n.jpg กับ การจัดนิทรรศการฯ
18 ก.ย. 2561 01:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6545.JPG กับ การประชุมทีมงานบริหาร
18 ก.ย. 2561 01:48 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การประชุมทีมงานบริหาร
18 ก.ย. 2561 01:44 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
18 ก.ย. 2561 01:44 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6394.JPG กับ กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
18 ก.ย. 2561 01:41 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ IMG_6514.JPG กับ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
18 ก.ย. 2561 01:41 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
18 ก.ย. 2561 01:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ แนบ 41876589_2150513335215021_2491980397831782400_n.jpg กับ การอบรมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
18 ก.ย. 2561 01:36 นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ สร้าง การอบรมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า