กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 มิ.ย. 2563 00:01 Jirawat Kitsawang แนบ 59522.jpg กับ กองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2563 00:01 Jirawat Kitsawang สร้าง กองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:59 Jirawat Kitsawang แนบ 8475454.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:59 Jirawat Kitsawang สร้าง การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:56 Jirawat Kitsawang แนบ 8475454.jpg กับ การประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ
18 มิ.ย. 2563 23:56 Jirawat Kitsawang สร้าง การประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ
18 มิ.ย. 2563 23:51 Jirawat Kitsawang แนบ 98578.jpg กับ การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มิ.ย. 2563 23:51 Jirawat Kitsawang แนบ 54646.jpg กับ การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มิ.ย. 2563 23:51 Jirawat Kitsawang สร้าง การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มิ.ย. 2563 23:47 Jirawat Kitsawang แนบ 5858.jpg กับ ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:47 Jirawat Kitsawang สร้าง ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:45 Jirawat Kitsawang แนบ 154787.jpg กับ รับผู้ตรวจราชการฯ
18 มิ.ย. 2563 23:45 Jirawat Kitsawang สร้าง รับผู้ตรวจราชการฯ
18 มิ.ย. 2563 23:39 Jirawat Kitsawang แนบ 59522.jpg กับ ประชุมทีมบริหาร
18 มิ.ย. 2563 23:39 Jirawat Kitsawang สร้าง ประชุมทีมบริหาร
18 มิ.ย. 2563 23:36 Jirawat Kitsawang แนบ 65982.jpg กับ ผู้ตรวจราชการสพฐ.
18 มิ.ย. 2563 23:36 Jirawat Kitsawang สร้าง ผู้ตรวจราชการสพฐ.
18 มิ.ย. 2563 23:33 Jirawat Kitsawang แนบ 548.jpg กับ การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
18 มิ.ย. 2563 23:33 Jirawat Kitsawang สร้าง การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
18 มิ.ย. 2563 23:30 Jirawat Kitsawang แนบ 414645.jpg กับ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรร จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:30 Jirawat Kitsawang สร้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรร จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา
18 มิ.ย. 2563 23:27 Jirawat Kitsawang แนบ 8450042.jpg กับ ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2563.
18 มิ.ย. 2563 23:27 Jirawat Kitsawang สร้าง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2563.
18 มิ.ย. 2563 23:24 Jirawat Kitsawang แนบ 748484.jpg กับ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
18 มิ.ย. 2563 23:24 Jirawat Kitsawang สร้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า