กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 พ.ย. 2562 00:48 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
1 พ.ย. 2562 00:48 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ infographic_msh2_1.png กับ หน้าหลัก
31 ต.ค. 2562 20:04 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
28 ต.ค. 2562 23:06 Jirawat Kitsawang แนบ 8559.jpg กับ คัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
28 ต.ค. 2562 23:06 Jirawat Kitsawang สร้าง คัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
28 ต.ค. 2562 20:20 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
28 ต.ค. 2562 20:19 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ Capture.JPG กับ หน้าหลัก
25 ต.ค. 2562 01:32 Jirawat Kitsawang แนบ 4546.jpg กับ ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ต.ค. 62
25 ต.ค. 2562 01:32 Jirawat Kitsawang สร้าง ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ต.ค. 62
25 ต.ค. 2562 01:29 Jirawat Kitsawang แนบ 545.jpg กับ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
25 ต.ค. 2562 01:29 Jirawat Kitsawang สร้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
17 ต.ค. 2562 02:20 Jirawat Kitsawang แนบ 72282041_2399112253688460_4038680769177059328_n.jpg กับ ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขต
17 ต.ค. 2562 02:20 Jirawat Kitsawang สร้าง ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขต
17 ต.ค. 2562 01:14 Jirawat Kitsawang แก้ไข พัฒนาบุคลากรฯสพป.ภูเก็ต
17 ต.ค. 2562 01:12 Jirawat Kitsawang แนบ 71049036_2394721380794214_2743258391492165632_n.jpg กับ พัฒนาบุคลากรฯสพป.ภูเก็ต
17 ต.ค. 2562 01:12 Jirawat Kitsawang สร้าง พัฒนาบุคลากรฯสพป.ภูเก็ต
17 ต.ค. 2562 01:08 Jirawat Kitsawang แนบ 72562260_2406798006253218_6445777567969443840_n.jpg กับ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 ต.ค. 2562 01:08 Jirawat Kitsawang สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ต.ค. 2562 05:38 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
9 ต.ค. 2562 05:36 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ F167D535-45B4-42C6-8D27-6B20CA996BFA.png กับ หน้าหลัก
10 ก.ย. 2562 18:19 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
10 ก.ย. 2562 18:18 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 10547857722318.jpg กับ หน้าหลัก
8 ก.ย. 2562 06:37 ปิติพล ปราบเหตุ แก้ไข หน้าหลัก
8 ก.ย. 2562 06:11 ปิติพล ปราบเหตุ แนบ 69510608_2373891552877197_4121992899812392960_n.jpg กับ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
8 ก.ย. 2562 06:11 ปิติพล ปราบเหตุ สร้าง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า