การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยเทคนิคปิ่นโต (PINTHO Model)

โพสต์6 ส.ค. 2563 01:41โดยART SRISAWAT
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยเทคนิคปิ่นโต (PINTHO  Model)