นายจรูญ  แสนวิจิตร
รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
รกท.ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอ เขต 2


นาย สมภูมิ    ธรรมมายอดดี
รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2