นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง
ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายจรูญ  แสนวิจิตร
รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2