เยี่ยมโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม

โพสต์1 ก.ค. 2561 06:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนร้บและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง ภาพเพิ่มเติม
Comments