เยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 162 โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการโดยให้ใช้โมเดลเพิ่มห้องเรียนพิเศษขึ้นมา 1 ห้องเพื่อให้คุณครูนำนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องมาสอนเสริม และเน้นย้ำให้ครูนำนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภาพเพิ่มเติม
Comments