เยี่ยมโรงเรียน 23 ม.ค. 63

โพสต์29 ม.ค. 2563 23:12โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส. ศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ. พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร/ครูผู้สอนถึงห้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา การเงิน บัญชี พัสดุ วันนี้ตรวจเยี่ยมทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 84 โรงเรียนบ้านหัวลา ลำดับที่ 85 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม และ86. โรงเรียนบ้านแม่ปาง  ภาพเพิ่มเติม
Comments