เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:52โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร / คณะครู พร้อมกันนั้นนิเทศการจัดการเรียนการสอน และตรวจเอกสารบัญชีการเงิน และพัสดุ ของสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่สุ โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ และโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   ภาพเพิ่มเติม
Comments