เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:46โดยsneeporn wongnoi

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ แตะยา  รักษาการแทนผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม  เพื่อเป็นขวัญ. กำลังใจแก่ผู้บริหาร/คณะครู และนักเรียน ในเวลาเดียวกันนั้นได้การตรวจเอกสารบัญชี การเงิน และพัสดุ ของสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน  ในลำดับที่  123.โรง เรียนบ้านพะมอลอ 124.โรงเรียนบ้านแพะพิทยา  ภาพเพิ่มเติม
Comments