เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์19 ก.พ. 2563 19:54โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร/ครูผู้สอนถึงห้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา วันนี้ตรวจเยี่ยมในลำดับที่ 105. โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ลำดับที่ 106.โรง เรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 107.โรงเรียนบ้านแม่ละ 108.โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น  ภาพเพิ่มเติม 
Comments