เยี่ยมนักเรียนทุน

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:59โดยsneeporn wongnoi
ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ ได้เยี่ยมนักเรียนทุน ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประสานกับผู้ใหญ่ใจดี และเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 111 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน และให้แนวทางในการใช้จ่ายทุนการศึกษากับนักเรียนทุน ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา, โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง),โรงเรียนสบเมยวิทยาคม,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา, โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย, โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง,โรงเรียนบ้านอมพาย,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21,โรงเรียนบ้านละอูบ,โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน,โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา),โรงเรียนดอนชัยวิทยา, โรงเรียนบ้านแม่หาร, โรงเรียนบ้านแพะพิทยา,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)   ภาพเพิ่มเติม
Comments