ออกเดินสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:06โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส. ศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในออกเดินสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ วันนี้ตรวจเยี่ยมทั้งหมด 2 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 80 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และ ลำดับที่ 81 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพป. ภาพเพิ่มเติม
Comments