สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯและบรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด 58 คน ภาพเพิ่มเติม...