อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของศึกษานิเทศก์

โพสต์5 ม.ค. 2564 01:38โดยsneeporn wongnoi
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักย ภาพด้านการวิจัยของศึกษานิเทศก์ ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 กล่าวรายงานโดย ดร.สุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.เจตนา เมืองมูล วิทยากรในการอบรม ฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments