อบรมการบริหารงบประมาณ

โพสต์23 ก.ค. 2563 21:15โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมการบริหารงบประมาณ เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรให้การอบรมในวันนี้ กล่าวรายงานโดยนางเพ็ญลักษณ์ พีชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ภาพเพิ่มเติม
Comments