อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:21โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 22:34 ]
เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่อง(คณิตศาสตร์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนหอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments