อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ควบคุมภายใน ประจำปี 2562

โพสต์21 ส.ค. 2562 22:56โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่ารายงาน การประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนินทร์ อินทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป.ลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำของสพฐ. ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การจัดประชุมฯประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาและผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา รวมจำนวน 200 คน โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อำเภอแม่สะเรียง วันที่ 22 สิงหาคม อำเภอแม่ลาน้อย วันที่ 23 สิงหาคม อำเภอสบเมย ภาพเพิ่มเติม 
Comments