วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 16

โพสต์22 ก.พ. 2564 20:14โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายสุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ประะธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักกีฬาโครงการ "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 16" พร้อมนี้นางสาวดวงสมร อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬา ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้ทำการแข่งขันจับเวลาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าทำการแข่งขันในระดับภาคต่อไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments