ต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:45โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments