ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2560 20:42โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2 ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และได้ตรวจดูระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สพป.มส.2 นำโดยท่าน สมยศ ศิริบรรณ เป็นประคณะกรรมการประเมิน พร้อมคณะติดตามจากสพฐ. โรงเรียนที่ได้เข้าติดตาม ได้แก่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย,โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ภาพเพิ่มเติม...
Comments