ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:09โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อทำหน้าที่นิเทศ และช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องการรับการนิเทศอย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments