ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก็ต

โพสต์11 ก.พ. 2562 23:25โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยการซักถาม พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อปรับใ้ช้ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments