ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:13โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments