ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ

โพสต์9 มี.ค. 2560 19:43โดยกีรติ หมื่นใจ
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนบ้านแม่ลาย และโรงเรียนบ้านแม่ลิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพเพิ่มเติม...
Comments