ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด

โพสต์9 มี.ค. 2560 19:38โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางเสาวณี คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย โรงเรียนบ้านนาดอย โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาอุมโละ และโรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนของโรงเรียนล่องแพวิทยา ภาพเพิ่มเติม...
Comments