ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคะปวง และโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ พร้อมนี้ได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพเพิ่มเติม
Comments