ตรวจเยี่ยมรร. 21 ม.ค.63

โพสต์29 ม.ค. 2563 23:10โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส. ศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในออกเดินสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ. ให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา การเงิน บัญชี พัสดุ ในวันนี้ตรวจเยี่ยมทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 82 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ. ลำดับที่ 83 โรงเรียนบ้านสันติ สุข และโรงเรียนบ้านอมพาย. พร้อมกันนั้นได้ติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพป. ภาพเพิ่มเติม
Comments