ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายในเงา

โพสต์4 มี.ค. 2563 18:59โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส. ศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ. พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร/ครูผู้สอนถึงห้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา การเงิน บัญชี พัสดุ วันนี้ตรวจเยี่ยมลำดับที่ 115. โรงเรียนบ้านแม่เงา ลำดับที่ 116. โรงเรียนบ้านแม่แพหลุย
และลำดับที่ 117 โรงเนียนบ้านแม่แพหลวง   ภาพเพิ่มเติม
Comments