ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

โพสต์26 มี.ค. 2562 23:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อพบปะพูดคุยและสร้างขวัญ้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรของโรงเรียนก่อนการปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาพเพิ่มเติม ภาพเพิ่มเติม
Comments