ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2/2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 00:11โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครู และติดตามการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 / 2563 ลำดับที่ 3. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
Comments