ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2 / 2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 00:04โดยsneeporn wongnoi


เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตามเป้าหมายตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้ครบ 100% เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบศูนย์การจัดการศึกษาสาละวิน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านเครอะบอ ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านบุญเลอ ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านกลอเซโล และโรงเรียนบ้านสบเมย เป็นลำดับที่ 10 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ขวัญ และกำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ เป็นครั้งที่ 2 รวมถึงคณะครู และนักเรียน ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
   ภาพเพิ่มเติม

Comments