ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2 / 2563

โพสต์15 ธ.ค. 2563 23:11โดยsneeporn wongnoi

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตามเป้าหมายตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้ครบ 100% เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบศูนย์การจัดการศึกษาป่าแป๋ ได้แก่ ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ลำดับที่ 12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านฮากไม้เหนือ ลำดับที่ 14 โรงเรียนบ้านฮากไม้ใต้ ลำดับที่ 15 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ลำดับที่ 16 โรงเรียนบ้านสันติสุข ลำดับที่ 17 โรงเรียนบ้านอมพาย ลำดับที่ 18 โรงเรียนบ้านแม่ลิด ลำดับที่ 19 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา และลำดับที่ 20 โรงเรียนรัตนประทีมวิทยา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน  ภาพเพิ่มเติม
Comments