ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU ตามนโยบายรัฐบาล

โพสต์23 ม.ค. 2560 00:18โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมโรงรียนบ้านขุนแม่ต๊อบ โรงเรียน ICU ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และได้ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนและชาวบ้าน
 ภาพเพิ่มเติม...
Comments