ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่แลบ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:37โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 02:42 ]
ดร.ชัชวาลย์ วัดอักษร พร้อมคณะจาก สพฐ. ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่แลบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในโครงการส่วนขยายผล 50% เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม