ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง และโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน

โพสต์22 มิ.ย. 2559 00:37โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 00:38 ]
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่จากสพป.มส.2 ได้ออกติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย และติดตามการดำเนินการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสพฐ. ในการนี้ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง และโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ภาพเพิ่มเติม