ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2563 20:03โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 20:09 ]

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร/ครูผู้สอนถึงห้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา วันนี้ตรวจเยี่ยมในลำดับที่ 93. โรงเรียนบ้านแม่ออก ลำดับที่ 94.โรง เรียนบ้านอุมดาเหนือ 95.โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 96.โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ และ97.โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง  ภาพเพิ่มเติม
Comments