ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์3 ต.ค. 2561 02:31โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงกู่ และโรงเรียนบ้านห้วยปลากั๊ง อำเภอแม่สะเรียง เพื่อมอบนโนบาย และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู พร้อมทั้งติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ภาพเพิ่มเติม
Comments