ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์22 ก.ค. 2561 02:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันนี้ 19 ก.ค. 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านผาเยอ โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ และโรงเรียนบ้านกองก๋อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน #ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม
Comments