ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์18 ก.ค. 2561 17:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่แพ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments