ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย กับนักเรียนทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

โพสต์30 ส.ค. 2559 01:58โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2559 01:59 ]
ภาพบรรยากาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย กับนักเรียนทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ภาพเพิ่มเติม