ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560

โพสต์3 มี.ค. 2560 21:58โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ลิดและโรงเรียนบ้านห้วยสุดนา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวทุ่งนาบ้านแม่ลิดหลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments