ตรวจเยี่ยมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 พ.ค. 2559 19:46โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 19:47 ]
นายยนต์  ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มส.2 ภาพเพิ่มเติม