ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบจัดการน้ำ ณ. โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

โพสต์25 พ.ค. 2563 23:51โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบจัดการน้ำ ณ. โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
Comments