ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันประเภทต่าง ๆ บริเวณภายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงโขน การแสดงความสามารถด้านอื่น ๆ และการเล่นดนตรีของนักเรียนโดยทั่วกัน ภาพเพิ่มเติม
Comments