ตรวจติดตามอาหารกลางวัน

โพสต์22 ก.ค. 2561 02:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบข้อสั่งการและให้นักเรียนได้รับอาหารที่อุดมด้วยโภชนาการ ภาพเพิ่มเติม
Comments