ตรวจสอบจำนวนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

โพสต์4 ธ.ค. 2561 15:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันติดตามตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามมาตรการป้องกันตามแนวทางที่ สพฐ.มอบหมาย ภาพเพิ่มเติม
Comments