ติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปให้กำลัง ตรวจเยียม และติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา สำหรับครูภาษาไทย ณ บ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments