ติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:16โดยJirawat Kitsawang

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุน ณ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ และโรงเรียนบ้านแม่งะ ภาพเพิ่มเติม
Comments