ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:49โดยsneeporn wongnoi
เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทค โนโลยีสารสนเทศ และนางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    ภาพเพิ่มเติม
Comments