เทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559 (Little Scientists'Day 2016) "โลกแห่งการสื่อสาร"

โพสต์31 ก.ค. 2559 21:17โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 21:17 ]
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด เทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559 (Little Scientists'Day 2016) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ห้วข้อ "โลกแห่งการสื่อสาร" ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม